skip to Main Content

Ontwikkeling van uw productietechnologie

Demcon industrial systems volgt een gestructureerde ontwerpbenadering en ontwikkelt als systeemdenker een integraal concept in nauwe afstemming met de klant. Wij hebben alle disciplines in huis voor het realiseren van systemen die voldoen aan de gewenste specificaties.

Vanuit onze brede kennis van toepassingsgebieden en jarenlange ervaring in diverse sectoren weten wij passende oplossingen te vinden voor uiteenlopende ontwerpopgaven. Wij helpen productiebedrijven en OEM’ers in de maakindustrie bij het verbeteren van hun productietechnologie.

Aan de hand van het onderstaande innovatie model leggen wij graag uit hoe wij te werk gaan.

1. IDEA

De mogelijkheden op het gebied van productietechnologie ontwikkelen zich al jaren razendsnel. Oplossingen die in het verleden nauwelijks haalbaar leken, kunnen tegenwoordig vaak snel en voordelig worden gerealiseerd. Wij snappen goed dat het lastig kan zijn voor u om bij te houden wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is.

Demcon industrial systems is in staat uw visie of idee voor de toekomst verder te concretiseren en dit, als ervaren onafhankelijke partij, verder uit te werken tot een tastbaar systeem. Vaak begint dit met een vrijblijvend adviesgesprek bij u op locatie met een van onze ervaren business developers. Tijdens dit gesprek worden uw wensen op hoofdlijnen in kaart gebracht en beoordelen we of er een match is om tot een project te komen. We gaan op zoek naar een oplossing waarbij de technische haalbaarheid en het rendement in balans zijn.

2. SPECS

Om tot een goede integrale oplossing te komen, is het belangrijk om duidelijke (technische) eisen en wensen op te stellen. Het dwingt beide partijen om goed na te denken over de essentiële uitgangspunten, het vermijdt ambiguïteit en het zorgt ervoor dat het uiteindelijke resultaat toekomstbestendig is. Demcon industrial systems kan u helpen om uw eisen en wensen om te zetten in duidelijke en realiseerbare (technische) specificaties.

3. CONCEPTS

Als systeemdenkers kijken we graag naar het complete plaatje en ontwikkelen wij een integraal concept in nauwe afstemming met u. We kunnen uw behoefte, ook al is die in de beginfase nog niet volledig gedefinieerd, efficiënt invullen met deeloplossingen die wij klaar hebben liggen en creatieve nieuwe ideeën. Hierbij maken we gebruik van moderne en schaalbare principes voor automatisering die met uw toekomstige afzet mee kan groeien en de benodigde investeringen toegankelijk maakt.

Na het afronden van de specificatie- & conceptfase staat er een volwassen uitgewerkt concept dat grotendeels in 3D CAD is uitgewerkt en waarvan de prestaties duidelijk zijn omschreven. Doorgaans is dit een belangrijke stap in het project, die gedeeld kan worden met alle belanghebbenden.

Incidenteel bevat het gekozen concept toch nog een mate van technische onzekerheid op functioneel niveau. In zo’n geval stellen we voor een proof-of-principle uit te voeren van een deelfunctionaliteit om vroeg in het project het technische risico te verlagen. Hiermee worden technische problemen aan het einde van het project vermeden.

4. DETAILS

Na het afronden van de productspecificatie- & conceptfase is het belangrijke conceptvormende werk gedaan en staan alle uitgangspunten vast voor het te ontwikkelen systeem.

Dit is het moment waarop een kostenschatting gemaakt kan worden en het resterende deel van het project op verzoek voor een vaste prijs kan worden aangeboden.

In deze fase wordt het concept volledig uitgewerkt in details zodat de componenten en onderdelen kunnen worden besteld. Naast de hardware moeten ook de besturings- en softwarecomponenten in deze fase van het project veel aandacht krijgen om het eindresultaat werkend te krijgen.

5. BUILD

Als alle benodigde componenten en onderdelen ontvangen zijn, kan er begonnen worden met de samenbouw in onze eigen werkplaats. Indien nodig beschikken wij ook over een schone en geconditioneerde cleanroom, waar we systemen voor de productie van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen kunnen samenbouwen.

Het systeem wordt geïntegreerd, wat wil zeggen dat de mechanica, elektro en software op elkaar aangesloten worden, waarna gecontroleerd wordt of het systeem veilig is en of alle (deel)systemen kunnen communiceren met elkaar.

6. TEST

Het testen en valideren is een belangrijke en vaak onderschatte fase in een project. Meestal moet het ontwikkelde systeem nog geoptimaliseerd worden om de best mogelijke performance te halen. Daarnaast vindt er aan het einde van de testperiode vaak een afnametest (FAT, Factory Acceptance Test) plaats. Hiermee laten wij u als klant zien dat er aan de eerder afgestemde specificatie is voldaan.

Na fabrieksafname wordt het systeem getransporteerd en bij u op locatie afgeleverd. Indien nodig kan ook hier een SAT (Site Acceptance Test) plaatsvinden.

7. SERVICE

Voor uw productie is het belangrijk dat de geleverde machine niet alleen aan de verwachting voldoet tijdens de afnametest, maar ook in de jaren daarna. Uiteindelijk draait het in de maakindustrie om uptime en productiviteit van uw kapitaal. Correct en tijdig onderhoud zijn hierbij de sleutelwoorden. Door het aangaan van een onderhoudscontract kunnen wij preventief en in sommige gevallen voorspellend onderhoud verzorgen aan het door ons geleverde systeem, om zodoende ongeplande stilstand te voorkomen.

Instappen?

Het is bij ons mogelijk om op elk moment tijdens de zogenoemde innovatietunnel in te stappen. Echter, wij staan vooral aan de start van een project volledig in onze kracht. Daar kunnen we de meeste waarde creëren voor onze klanten, omdat de oplossing op dat moment nog volledig gevormd kan worden.

Back To Top