skip to Main Content

De uitdaging

Industriële automatisering is meer dan het automatiseren van bestaande processen met standaardcomponenten. Demcon Industrial Systems ontwikkelt ook nieuwe hoogwaardige productietechniek voor de maakindustrie, zoals de Fleximould. De fabricage van mallen is tijdrovend en kostbaar, zeker voor het maken van producten in kleine series. Een oplossing ligt in een mal die eenvoudig is te herconfigureren voor een volgend product. De Fleximould is zo’n herconfigureerbare mal, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het relatief snel en goedkoop thermovormen van complex vormgegeven kunststofproducten.

De oplossing

Fleximould is een ‘pinnenbed’ waarin pinnen tegen elkaar geklemd worden die afzonderlijk in hoogte verstelbaar zijn tot op 0,1 millimeter nauwkeurig. DIS werkt samen met de Hochschule Niederrhein in Krefeld (D) in het Interreg-project ‘Smart production’ aan de verdere ontwikkeling van het concept naar industriële toepassing. De mal die voor onderzoek in Krefeld wordt gebruikt, heeft 30.000 pinnen van 6 millimeter diameter en 300 mm lengte in een bed van 1600 bij 600 millimeter. De belangrijkste ontwikkelopgaven waren het gegarandeerd vacuümdicht maken van de mal (voor het thermovormen) en het configureren van de mal.

Voor het positioneren van de pinnen vertaalt de software de 3D-CAD-tekening van een product naar hoogtecoördinaten voor de afzonderlijke pinnen. Pneumatische actuatoren onder de mal ‘resetten’ de mal, zodat alle pinnen groepsgewijs op de hoogste positie worden ingesteld. De lineaire elektrische actuatoren boven de mal drukken de pinnen vervolgens stuk voor stuk naar beneden, tot ze zich op de gewenste hoogte bevinden.  De pinnen worden door middel van wrijving op de correcte positie vastgeklemd.

Voor een grote mal duurt dit proces enkele uren, vanwege het grote aantal pinnen en de vereiste nauwkeurigheid; dit is precisiepositionering op industriële schaal. Demcon Industrial Systems is hiervoor de aangewezen specialist, gesteund door alle mechatronische competenties binnen de Demcon group.

Het Smart Production-project maakt deel uit van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRE), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landen Nordrhein-Westfalen (MWEIMH NRW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, alsmede de Provincies Friesland, Gelderland en Overijssel.

Informationsheet Fleximould
Gefinancieerd als onderdeel van het INTERREG “Smart Production” project.
Interreg logo
foto1

Belangrijkste kenmerken

  • Systeem met flexibele mal
  • Kan dienen voor verschillende toepassingen waarbij vrije vormen nodig zijn
  • Pindiameter Ø 6 mm
  • Malgrootte en instelsnelheid aanpasbaar
Back To Top